Siklósi parkolási rendelet 2005.06.27-től 2009.01.01-jéig

 

Siklós Város Önkormányzatának

21/2005 (VI.27.) rendelete

a fizető parkolóhelyek működtetéséről

 

Siklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében és a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 15. § (3) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a fizető parkolóhelyek működtetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

 

 

Általános rendelkezések

1.§

 

          (1)   A rendelet területi hatálya a felsorolt siklósi területekre (parkoló zóna) terjed ki:

 

–        Felszabadulás u. 1. és 51. közötti útszakasz,

–        Felszabadulás u. 51.-59. szám előtti parkoló,

–        Felszabadulás u. 78. és a Dózsa György u. 15. közötti útszakasz,

–        Dózsa György utca Szabadság utca és Táncsics utca közötti szakasza,

–        Kossuth tér, a Központi Étterem előtt,

–        Baross Gábor u. 3. és a Kossuth tér 1. közötti útszakasz,

–        Baross Gábor utcai újságos pavilon melletti parkoló, azokra a parkolókra és a közutaknak arra a szakaszára (parkolóhelyek), ahol a várakozást útburkolati jel, közúti jelzőtábla illetve a KRESZ nem tiltja.

(2)   Az önkormányzat az 1.§ (1) bekezdésben megjelölt területein lévő parkoló zónát fizető parkoló zónává nyilvánítja.

(3)   A fizető parkoló zónát „Parkoló zóna” jelzőtábla és a fizetésre utaló kiegészítő tábla jelöli.

2.§

 

            (1) A fizető parkoló zónát igénybe vevők parkolási díjat kötelesek fizetni az alábbi időpontokban:

Hétfőtől péntekig  8-17 óráig

Szombaton           8-14 óráig

(2)               Nemzeti ünnepeken a fizető parkoló zóna díjfizetés nélkül vehető igénybe.

 

 

Parkolási díj

3.§

 

            (1)       A parkolási alapdíj összege az 1.§ (1) bekezdésben megjelölt fizető parkoló zónában egységesen 100,-Ft/óra.

(2) A minimálisan megfizetendő parkolási idő: 30 perc.

 

4.§

 

            (1)       A parkolási díj őrzést vagy más szolgáltatást nem foglal magában.

(3)               Az 1.§ (1) bekezdés szerinti parkolóhelyeket más célra igénybe venni csak az önkormányzat és az üzemeltető közös engedélyével parkoló használati díj megfizetésével lehet.

5.§

 

            (1)       Az 1.§ (1) bekezdésben megjelölt parkolóhelyek üzemeltetésével az önkormányzat üzemeltetési szerződésben erre alkalmas vállalkozót bíz meg.

(2)       Üzemeltető jogosult parkolójegyek, engedélyek, bérletek kiadására illetve parkolási díj beszedésére, valamint a parkolóhelyek rendeletnek megfelelő igénybevételének ellenőrzésére. A parkolóhelyek érvényes parkolójegy, engedély, bérlet, vagy mozgáskorlátozottak névre szóló parkolási igazolványa nélküli igénybevétele pótdíjfizetési kötelezettséget von maga után. A pótdíj kiszabására illetve beszedésére az üzemeltető jogosult.

(3)       Az 1.§ (1) bekezdésben meghatározott parkolási zónában várakozó gépkocsi vezetője köteles a gépkocsitól való eltávozás előtt a parkolójegyet előre megváltani, és a parkolójegyet vagy a bérletet, illetve a mozgáskorlátozottak névre szóló parkolási igazolványát a gépjárművön belül az első szélvédő mögött ellenőrizhető módon elhelyezni.

(4)               Az üzemeltető parkoló ellenőrének vagy közterület-felügyelőnek kérésére fel kell mutatni a parkolóhely igénybevételére jogosító parkolójegyet, engedélyt, bérletet, illetve a mozgáskorlátozottak névre szóló parkolási igazolványát.

Mentességek, kedvezmények

6.§

 

            (1)       Parkolóhely igénybevételére forgalmi rendszámhoz kötött bérlet váltható.

            (2)       Az 1.§ (1) bekezdésben meghatározott területeken állandó lakással és személygépkocsival rendelkező (tulajdonos, üzembentartó vagy lízingelő) személyek részére, amennyiben a lakásukhoz nem tartozik házon belüli gépkocsi tárolási lehetőség – udvar vagy garázs – lakásonként 1 darab kedvezményes bérlet adható ki. A kedvezményes bérlet díja: 5.000,-Ft/év.

(3)       Az 1.§ (1) bekezdésben megjelölt parkolási zónában parkolásra jogosító havi parkolási bérletet bárki vásárolhat. A havi parkolási bérleti díj mértéke: 5.000,-Ft/hónap.

(4)       A parkolási bérletek cseréjének és pótlásának díja: 800,-Ft/db

(5)       Az 1. § (1) bekezdésben megjelölt területeken működő üzletek, illetőleg intézmények ellátását biztosító járművek munkanapokon 8-9 óra között a szállítási feladat ellátásának időtartamára díjmentesen vehetik igénybe a parkolóhelyeket folyamatos rakodás céljára.

(6)       Mentesül a parkolási díj megfizetése alól a mozgáskorlátozottak névre szóló parkolási igazolványával rendelkező személy által vezetett jármű, illetve az őt szállító jármű, ha a mozgáskorlátozottak névre szóló parkolási igazolványát a szélvédő mögött ellenőrizhető módon elhelyezik.

(7)       Mentesül a parkolási díj megfizetése alól a megkülönböztető fény- és hangjelzőkészülékkel felszerelt gépjármű.

(8)       Mentesül a parkolási díj megfizetése alól a figyelmeztető jelzést használó kommunális szolgáltató jármű.

(9)               Mentesül a parkolási díj megfizetése alól a diplomáciai mentességet élvező személy ilyen hatósági jelzéssel ellátott járműve.

Pótdíj

7.§

 

            (1)       A fizető parkoló jogosulatlan igénybevételéért a 3.§ (1) bekezdése szerinti alapdíjat és pótdíjat kell fizetni.

            (2)       A fizető parkoló jogosulatlan igénybevételének minősül:

a.)    a parkolóhely érvényes jegy, bérlet, engedély illetve a mozgáskorlátozottak névre szóló parkolási igazolványa nélküli igénybevétele

b.)    a parkolójegy, bérlet vagy a mozgáskorlátozottak névre szóló parkolási igazolványa nincs a gépjárművön belül az első szélvédő mögött ellenőrizhető módon elhelyezve

(3)       A pótdíj mértéke az 3.§ (1) bekezdése szerint meghatározott mértékű parkolási alapdíj

a.) 12-szerese, amennyiben azt a kötelezett a jogosulatlan igénybevételtől számított 3 napon belül befizeti.

b.) 40-szerese, amennyiben a kötelezett a jogosulatlan igénybevételtől számított 3-20 napon belül befizeti.

c.)    50-szerese, amennyiben azt a kötelezett a jogosulatlan igénybevételtől számított 20 napon túl fizeti be.

(5)               Amennyiben a fizető parkolóhelyet jogosulatlanul igénybevevő a pótdíjat a jogosulatlan igénybevételtől számított 30 napon belül sem fizeti meg, úgy azt az üzemeltető polgári peres úton behajthatja az ezzel kapcsolatban keletkezett költségeivel együtt.

(6)               A fizető parkolóhelyet jogosulatlanul igénybevevő járművön az üzemeltető fizetési felszólítást hagy. A fizetési felszólításon a rendelet megsértésének tényét, helyét, időpontját, a gépjármű rendszámát, gyártmányát, valamint a pótdíj fizetésének módjára vonatkozó tudnivalókat kell feltüntetni.

(7)               Akinek a 6.§ (1) bekezdés szerinti kedvezményes bérlete van, és az erre vonatkozó jogosultsága megszűnik, köteles azt a megszűnéstől számított 8 napon belül az üzemeltetőnél leadni.

 

Záró rendelkezések

8.§

 

            (1)       Ez a rendelet 2005. július 15.-én lép hatályba.

 

 

Elfogadva: 2005. június 24.

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Marenics János                                                                                    Nádoriné dr. Rohi Éva

   polgármester                                                                                           jegyző

 

 

 

 

Kihirdetve: 2005. június 27.

 

 

 

 

 

                                                                                                          Nádoriné dr. Rohi Éva

                                                                                                                      jegyző